Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2019

Innowacja 2019

W roku szkolnym 2019/2020 w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku będzie prowadzona innowacja pedagogiczna ( programowo - organizacyjno - metodyczna) dotycząca zastosowania języka angielskiego w nauczaniu innych przedmiotów: matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Temat innowacji:    Interdyscyplinarne zajęcia językowe z elementami zagadnień matematycznych i przyrodniczych Autorki:   mgr Anna Maroń, mgr Joanna Wasilewska Nazwa szkoły : Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Gdańsku Przedmiot: język angielski oraz elementy matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii Data wprowadzenia: wrzesień 2019 Data zakończenia: styczeń 2019 z możliwością przedłużenia na następne półrocze. Zakres innowacji: Adresatami innowacji są uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 półrocze roku szkolnego 2019/2020   z możliwością jej kontynuowania w II półroczu. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą zarówno w ramach zajęć