Posty

Przyroda kl. 4

Obraz
Compass points: north, south, east, west, north -east.... Listen to your teacher and draw a picture in your notebook:) worksheet no 1 https://www.superteacherworksheets.com/maps/campground-map_WMZNM.pdf?up=1466611200  worksheet no 2: https://www.eslprintables.com/games_worksheets/treasure_hunt/treasure_hunt_801934/ Quizizz: https://quizizz.com/admin/quiz/5dcafc511e24fc001e12242f/kierunki-geograficzne-po-angielsku-kl-4 Weather What's the weather like? It's sunny, cloudy, windy, stormy, foggy, ... It's raining, snowing, hailing, ...   First learn the words : https://www.english-learn-online.com/vocabulary/weather/learn-weather-vocabulary-in-english/ and then test yourself:   https://quizizz.com/admin/quiz/5dcafa473577aa001b1f6dc9/weather  

Konkurs Smart Biology

Obraz
Szkolny konkurs online z biologii w języku angielskim dla klas 6, 7 i 8 odbędzie się w piątek 5 czerwca o godzinie 11:00 na kanale "Smart Biology" w Teams link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad32d1090f4b5436bb8675a8c1e951564%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=02560457-b317-4172-9f40-2a6183f8cc86&tenantId=34aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98 Więcej informacji na stronie https://innowacja42.blogspot.com/p/biologia.html

Daily lessons BBC

Obraz
Zachęcamy do korzystania z materiałów BBC. Są bardzo interdyscyplinarne, czyli angielski w połączeniu z naukami przyrodniczymi, matematyką, historią, geografią i nie tylko, ale też wszystkoe materiały podzielono na klasy, grupy wiekowe, przedmioty i wszystko jest bardzo czytelne. Naprawdę warto! link:  https://www.bbc.co.uk/bitesize/dailylessons?fbclid=IwAR1lWd-fDKzEfq5wKOClcE3q1MwgoNqKAA_9nEyP7lF1ud3py_FxxCGYonI  

Układ szkieletowy - SKELETAL SYSTEM

Obraz
SKLELETAL SYSTEM - słówka 1. Watch the songs and the film and complete the diagram: https://www.youtube.com/watch?v=h5dYvPruBFY https://www.youtube.com/watch?v=AMxIv1i33mI https://www.youtube.com/watch?v=aUHh8uMdBso&t=4s

Komórka - Cell - słówka

Obraz
Exercise 1   Label the cells with the names of organelles given below : Exercise 2   Answer the question. 1. What invention was an early step in the discovery of cells ? Translate into Polish: There are the 3 major principles of the cell theory: a) All living things are made of one or more cells. b) The cell is the smallest unit of life c) All new cells come from preexisting cells.

Innowacja 2019

W roku szkolnym 2019/2020 w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku będzie prowadzona innowacja pedagogiczna ( programowo - organizacyjno - metodyczna) dotycząca zastosowania języka angielskiego w nauczaniu innych przedmiotów: matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Temat innowacji:    Interdyscyplinarne zajęcia językowe z elementami zagadnień matematycznych i przyrodniczych Autorki:   mgr Anna Maroń, mgr Joanna Wasilewska Nazwa szkoły : Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Gdańsku Przedmiot: język angielski oraz elementy matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii Data wprowadzenia: wrzesień 2019 Data zakończenia: styczeń 2019 z możliwością przedłużenia na następne półrocze. Zakres innowacji: Adresatami innowacji są uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 półrocze roku szkolnego 2019/2020   z możliwością jej kontynuowania w II półroczu. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą zarówno w ramach zajęć